مراسم اهدای جایزه عضویت و استفاده از سامانه های صوتی مخابرات در مدرسه ابتدایی شهیدبهشتی شهر مریانج  تاریخ: 10/2/1397
مراسم اهدای جایزه عضویت و استفاده از سامانه های صوتی مخابرات در مدرسه ابتدایی شهیدبهشتی شهر مریانج در این مراسم صبحگاهی که باحضور معصومیان مدیر مدرسه شهید بهشتی شهر مریانج و مدیرروابط عمومی مخابرات منطقه همدان برگزارشد.


مراسم اهدای جایزه عضویت و استفاده از سامانه های صوتی مخابرات در مدرسه ابتدایی شهیدبهشتی شهر مریانج
 
در این مراسم صبحگاهی که باحضور معصومیان مدیر مدرسه شهید بهشتی شهر مریانج و مدیرروابط عمومی مخابرات منطقه همدان برگزارشد.
ابتدا حسن پور مدیرروابط عمومی مخابرات منطقه  همدان با اشاره به مسئولیتهای اجتماعی مخابرات گفت باهمت و پیگیری های روابط عمومی اداره کل  آموزش و پرورش استان ومساعدت کمیته بحران استانداری و اداره کل فناوری اطلاعات استان  مخابرات همدان سامانه 38888را برای آگاهی از تعطیلی مدارس در ایام  زمستان وبرودت  هوا راه اندازی  نمود که دسترسی به این شماره درکل استان فراهم شده است .
حسن پورگفت همدان دومین استان بعداز استان اردبیل در کشوراست که این سامانه را راه اندازی نموده  است.
مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ازمدیرکل آموزش و پرورش و روابط عمومی این اداره کل بخاطر اطلاع رسانی بسیارخوب این سامانه در مدارس استان  تشکروقدردانی کرد.
حسن پور در پایان مراسم گفت مخابرات به منظور تشویق استفاده گنندگان از این سامانه ها جوایزی را به قیدقرعه اهدا خواهدکرد
حسن پوراضافه کرد مخابرات سامانه های دیگری با پیش شماره 388بامحتوای ادبی،فرهنگی،آموزشی،بهداشت وسلامت راه اندازی کرده که متقاضیان می توانند با عضویت و پرداخت ماهیانه فقط1000تومان برروی قبض تلفن ثابت از25سامانه موجودبطور نامحدود استفاده نمایند.

 درپایان این مراسم  یک تبلت جایزه سامانه ۳۸۸۸۸  به یکی از برنده های دانش آموز کلاس پنحم بنام  عباس رستمی اهداگردید .
۹۷/۲/۱۰
 


9627610 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net