آیا می دانید با پرداخت 15000 تومان می توان به مقدار بیش از دو ونیم میلیون تومان از خدمات همراه اول استفاده نمود ؟؟؟!!!  تاریخ: 14/12/1396
آیا می دانید با پرداخت 15000 تومان می توان به مقدار بیش از دو ونیم میلیون تومان از خدمات همراه اول استفاده نمود ؟؟؟!!! اما چگونه؟ کلیه افرادی که طی شش ماه گذشته از بسته خوش امد فعالسازی سیم کارت همراه اول استفاده نکرده اند می توانند نسبت به فعالسازی بسته خوش امد یک هفته ای همره اول شامل 1000 گیگابایت اینترنت رایگان، 1000دقیقه مکالمه رایگان و 1000 پیامک رایگان اقدام نمایند.


آیا می دانید با پرداخت 15000 تومان می توان به مقدار بیش از دو ونیم میلیون تومان از خدمات همراه اول استفاده نمود ؟؟؟!!!
اما چگونه؟
کلیه افرادی که طی شش ماه گذشته از بسته خوش امد فعالسازی سیم کارت همراه اول استفاده نکرده اند می توانند نسبت به فعالسازی بسته خوش امد یک هفته ای همره اول شامل 1000 گیگابایت اینترنت رایگان، 1000دقیقه مکالمه رایگان و 1000 پیامک رایگان اقدام نمایند.
نکته : این طرح برای هر کد ملی فقط یک بار فعال می گردد.
مراحل لازم :
 
1. خرید و فعالسازی سیم کارت اعتباری.
2. ورود مبلغ ده هزار تومان شارژ برای سیم کارت فعال شده. لازم به ذکر است مبلغ فوق در شارژ سیم کارت باقی مانده و فقط باعث فعالسازی بسته خوش امد می گردد.
توجه توجه :
با فعالسازی یک سیم کارت اعتباری وبسته خوش امد سیم کارت مذکور ضمن استفاده از مزایای بسته خوش امد ، در صورت استفاده از حداقل 75 گیگ اینترنت در روز جمعه مورخه 961218 ، یک سیم کارت دائمی طرح 20 هدیه بگیرید.
برای شرکت در طرح و دریافت توضیحات بیشتر می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید.
38272889
38271130
38277150


9904934 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net