جلسه آموزشی توجیهی سیستم عملکرد و پاداش کارکنان مخابرات منطقه  تاریخ: 16/6/1396
ه گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان جلسه آموزشی توجیهی سیستم عملکرد و پاداش کارکنان مخابرات منطقه با حضور مدیریت منطقه ، مدیران ، روسای ادارات ستادی و توابع شهرستانها ی استان و جمعی از کارشناسان و کارکنان در سالن اجتماعات ساختمان ستادی مخابرات برگزار گردید .


به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان جلسه آموزشی توجیهی سیستم عملکرد و پاداش  کارکنان مخابرات منطقه  با حضور مدیریت منطقه ، مدیران ، روسای ادارات ستادی و توابع  شهرستانها ی استان و جمعی از کارشناسان و کارکنان در سالن اجتماعات  ساختمان ستادی مخابرات برگزار گردید .
  در این جلسه ابتدا مهندس نظری پویا مدیر منطقه همدان به مزایا واهمیت کار با این نرم افزار و لزوم یادگیری کلیه پرسنل با آن اشاره کرد و گفت ارزیابی های پرسنلی که قبلا سالیانه بطور سنتی انجام میشد در حال حاضر مکانیزه شده و باید همه ما با آن  کارکرده و  مسلط شویم در ادامه این جلسه آقای زیدی مدیر منابع انسانی بطور مفصلتر سرفصلهای این  سیستم عملکردی پاداش کارکنان را برای همکاران تشریح نموده و پاسخگوی سئوالات مطرح شده در این زمینه بودند
 
 


9394307 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net