دیدار مهندس گرزین مدیر با بازنشستگان منطقه در سالن اجتماعات  تاریخ: 24/9/1397
دیدار صمیمانه مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان با بازنشستگان این منطقه در سالن اجتماعات روزپنجشنبه 22آذرماه


 

دیدار صمیمانه مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان با بازنشستگان این منطقه در سالن اجتماعات روزپنجشنبه 22آذرماه

 

این دیدار با استقبال بسیار خوب کارکنان بازنشسته مخابرات برگزارشد وهمه همکاران درخواستهای « رفاهی، ورزشی، درمانی،مسایل منابع انسانی خودرا یکی یکی مطرح کردند

مهندس گرزین در ادامه جلسه ضمن پرداختن به مسایل مطرح شده به راهکارهای افزایش درآمد اشاره کرد و گفت پیشنهادات شمارا در این خصوص پذیرا هستیم ماباید شرکت را علمی اداره کنیم باید باوجود شما عزیزان کمیته های تشکیل دهیم واز نظرات وایده وپیشنهادات شما بهره مندشویم .

ایشان در پایان از همکاران بازنشسته خواهش کرد اگر اطلاعاتی از شبکه دارند که به ما کمک کند کابلهای که کارشده اما بلااستفاده مانده است در اختیار ما قرار دهید تا بتوانیم آنها را بکار بگیریم واز آن بهره مند شویم ،

مدیر مخابرات منطقه با اشاره به کمیته دانش در شرکت گفت ما امیدواریم بتوانیم از تجربیات ارزشمند شما در بخشهای مختلف مخابرات استفاده کنیم و با ثبت و ضبط آنها برای آیندگان هم نگه داریم

 


10083025 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net