تلفنهای بخشهای مختلف مخابرات منطقه همدان     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:

 

ردیف

نام حوزه

عنوان

شماره تلفن

نمابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستادی

دفتر مدیرعامل

38272222

 

مدیردفتر مدیرعامل

82720203

38272020

عضو فنی هیات مدیره

38271000

 

عضو مالی هیات مدیره

38281011

 

اداره بازرسی

82716003

38254545

اداره حراست

38271659

 

اداره حقوقی

38271554

 

اداره برنامه ریزی

38271660

 

اداره بازاریابی

38270773

 

اداره ساختمان

34236600

 

اداره خدمات رایانه ای

38271811

 

اداره

 روابط عمومی

38275514

 

اداره تدارکات

338272279

38271447

رفاه و مددکاری

38272244

 

آموزش

34222226

34222557

خسارت

38271880

 

اداره امور اداری

38271254

 

هسته گزینش

38271181

 

واحد خدمات

38271633

 

 

 

2

 

 

مالی و اقتصادی

مدیر مالی

38274646

 

اداره دریافتها

38271677

 

واحد بررسیهای مالی و اقتصادی

38272116

 

واحد ممیزی

38271013

 

واحد بودجه

38271440

 

واحد صندوق

38273541

 


 

ردیف

نام حوزه

عنوان

شماره تلفن

نمابر

 

 

 

3

 

 

 

 

نگهداری

معاون نگهداری

38275500

 

مدیر پشتیبانی

38263345

 

اداره نگهداری pcm

38263344

 

اداره پشتیبانی شبکه کابل

38213131

 

مرکز مایکروویو

38264176

 

اداره ارتباطات دیتا

34245454

 

اداره پشتیبانی فنی مراکز الکترونیک

38215040

 

 

 

 

4

 

 

 

توسعه ومهندسی

معاون توسعه

38275551

8275512

اداره طرح ومهندسی

38270777

 

اداره نظارت آزمایش وتحویل

38275552

 

واحد کنترل وارزیابی طرحها

38275554

 

اداره نصب راه دور

38275553

 

اداره نصب مراکز سوئیچ

38275711

 

واحد نصب نیرو

38275612

 

واحد پشتیبانی فنی

38275715

 

5

 

ارتباطات سیار

مدیرارتباطات سیار

38277020

 

اداره ارتباطات سیار

38271969

 

مرکز نگهداری ارتباطات سیار

34244442

 


 

ردیف

حوزه

مدیرمخابرات مرکز استان

38275599

8221008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز استان

معاون مرکز استان

38276565

 

اداره مالی واداری

38270777

 

رئیس مرکز بعثت

38242222

 

امورمشترکین

38223333

 

رئیس مرکز پاستور

38272424

 

امورمشترکین

38252443

 

رئیس مرکز تختی

32511111

 

امور مشترکین

32511717

 

رئیس مرکز باباطاهر

34235555

 

امور مشترکین

34233333

 

رئیس مرکز خضریان

32652222

 

امور مشترکین

32665555

 

رئیس مرکز مدنی

34292222

 

امور مشترکین

34293331

 

رئیس مرکز بهشتی

32622222

 

امورمشترکین

32673331

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

شهرستان

رئیس اداره مخابرات شهرستان ملایر

32225151

 

امور مشترکین ملایر

32228686

 

رئیس اداره مخابرات شهرستان نهاوند

33232222

 

امور مشترکین نهاوند

33237775

 

رئیس اداره مخابرات شهرستان تویسرکان

34922222

 

امور مشترکین تویسرکان

34923444

 

رئیس اداره مخابرات شهرستان اسدآباد

33222222

 

امور مشترکین اسد آباد

33223331

 

رئیس اداره مخابرات شهرستان بهار

34238222

 

امور مشترکین بهار

34503331

 

رئیس اداره مخابرات شهرستان کبودرآهنگ

35222222

 

امور مشترکین کبودر آهنگ

08125222331

 

 

شهرستان

رئیس اداره مخابرات شهرستان رزن

36222999

 

امور مشترکین رزن

36223331

 

رئیس اداره مخابرات فامنین

37222222

 

امور مشترکین فامنین

37223331

 

لیست شماره تلفن واحدهای حوزه توسعه و مهندسی مدیریت    ..............   شهرستان همدان               تاریخ: 93/03/17

 

عنوان شغل

نام

تلفن

فاکس

همراه

رئیس اداره نظارت و آزمایش و تحویل

حاج رضا ذوقعلی

38275552

8275812

9181112014

مسئول واحد فیبر نوری

محمد جواد مخملی

38275712

 

9183189198

پرسنل واحد فیبر نوری

سعید نصیری

38252060

 

 

پرسنل واحد فیبر نوری

مهدی قاسمی حصار

38255180

 

 

مسئول واحد کابل مسی

رضا عسگری

38275611

 

9187099734

پرسنل واحد کابل مسی

رضا روحی

38257022

 

 

پرسنل واحد کابل مسی

لطفعلی مومنی صفا

38255190

 

 

پرسنل واحد کابل مسی

علیرضا صانعی

38255210

 

 

پرسنل واحد کابل مسی

مهدی عبدا.. زند

38275188

 

 

مسئول واحد کانالسازی

سعید زندی

38275545

 

9188115885

مسئول واحد پشتیبانی

تورج یونسی

38275715

 

9183072582

پرسنل واحد پشتیبانی

نصرت اله خوئینی

38253043

 

 

مسئول واحد کنترل صورت وضعیت و درخواست پیمانکار

امیر حسین احمدی

38253055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شماره تلفن همراه همکاران اداره مخابرات شهرستان کبودراهنگ

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن همراه

سمت

شرح

1

اسماعیل آئینی

09183072892

رئیس اداره

35222222

2

غلامحسین آقا زمانی

09188130349

رئیس مرکز تلفن

35222999

3

سعدا000 ابراهیم خانی

09188145696

امور مشترکین

35222331

4

علی محمد ابراهیمی

09188130350

امور اداری

35224446

5

امین ا000 شعاعی

09183157916

امور اداری

شماره فاکس 35224445

35222024

6

ابراهیم علی خانی

09186112680

مسئول حسابداری

35222440

7

محمود سلیمانی

09183073299

مرکز تلفن

35222999

8

محمد رضا افراسیابی

09183155100

پشتیبانی

35223999

9

شمس الدین بهمنی

09189074145

پشتیبانی

35223998

10

حسن شفیعی

09188130394

پشتیبانی

35224041

11

محمد رضا ضیائی

09181119136

مرکز تلفن

35222999

12

اسمعیل عبدی

09185405400

حسابدار

35222424

13

محرمعلی فرجی

09183162785

حسابدار

35222424

14

عین ا000 گوهری همت

09183167450

حسابدار

35225999

15

احمد علی معصومی

09189134721

کشیک دستگاه امتحان

35222111

16

قاسم موذنی

09188198001

حسابدار

35224030

17

معصومه فائزی مقدم

-

امور مشترکین

35222331

19

علیرضا همتی

09188141182

مسئول شبکه هوائی

35222555

20

محمد سرکانی

09183175479

حسابدار

35226969

21

مصطفی رستمی

09183131460

کشیک دستگاه امتحان

35222111

22

محمد مروتی

09185914007

سالن دستگاه

35222999

شماره تلفنهای شهرستان تویسرکان تاریخ16/2/94

شماره تلفن واحد

تلفن همراه

نام واحد

نام و نام خانوادگی

ردیف

34922222

9188514158

رئیس اداره مخا برات تویسرکان

منصور شمس الهی

1

34923291

"

"

"

34922224

9188521388

کارشناس مسئول پشتیبانی و تدارکات

سید علی اکبر شیخ الاسلامی

2

34923351

9183501096-9183514263

دبیرخانه

هادی آقا ملائی و خانم نانکلی

3

34923299

بایگانی امور مشترکین همراه وثابت + کارپرداز

حسن بیات

4

34923400

9183502005

کفیل حسابداری

محسن خدابخشی

5

34921494

9183502264

کاردان مالی

علی حسینی

6

34921008

9183540453

ممیزی

محمد بیات

7

34923400

9185033033

کارشناس مالی

خانم قمری

8

34925050

9188528196

سرپرست واحد نظارت بر واحد های پیمانکاری

جمشید محمدی مهر

9

34923444

9188523263

امورمشترکین تلفن ثابت

همایون آزادی

10

34923600

9187096385

آبونمان تلفن ثابت

مرتضی کرمی

11

34944535

9183501062

تلفن همراه

محمد کرمی و خانم کولیوند

12

34928000

9183500138

رئیس مرکز

محمود صدوقی

13

34920000

9183500642

کارشناس مسئول سیستمهای مخابراتی و سالن دستگاه

کریم زنگنه

14

34927093

9189510396

کشیک سالن

حسین مومیوند

15

34927093

9189515531

کشیک سالن

سید علی محمد مهدیان

16

34927197

9188525403

مسئول توزیع و واگذاری خطوط و 117

محسن گازری

17

34926999

9183504143

کاردان واگذاری خطوط

ابراهیم پهلوانی

18

34922111

9183500956

مسئول شبکه کابل و هوائی

محمد مراد مومیوند

19

34924400

9188512675

خدمات رایانه

حمید بهرامی

20

34924500

9183500906

کارشناس مسئول پشتیبانی مراکز الکترونیکی و رابط حراست

محسن قربانی

21

34927051

9187511543

کارشناس نگهداری سیتمهای مخابراتی

سعید اسدبگی

22

34922999

9122797148

تغذیه نیرو

امین مالمیر

23

34922959

9184956100

تعمیر تلفن

احمد مهدیان

24

34944311

نگهبانی اداری

25

34922311

نگهبانی فنی

26

34732400

9187497015

مرکز سرکان

محمد کریم اسکندی

27

 

 

 

0

عنوان شغل

نام

تلفن

فاکـس

همراه

رئیس اداره مخابرات رزن 

اکبر          مصطفوی

3222    3622

5000   3622

5205   313   0918

پرسنــل

محمد حسین بیگدلو

5100    3622

6200   3622

0015   313   0918

مژگان          وثیقی

3600    3622

3300   3622

5546   307   0918

مسئول واحد امور مالی

قسمت اله     رفیعی

3330   3622

6000    3622

3422 813 0918

پرسنــل

داود          کرمانی

2221    3622

--

2409    315   0918

سمیه      ابراهیمی

3400    3622

--

6552   509   0918

فاطمه        قاسمی

2500     3622

--

6100   607    0918

محمد رضا    یعقوبی

3331    3622

3111     3622

0500    813    0918

علی          عربلو

2081    3622

--

5402   316   0918

مسئول واحد سالن دستگاه رزن

محمد مجید   اسدیان

2999    3622

--

9974   812   0918

پرسنل

جواد       الیاسی

4999    3622

--

2192   815   0918

فرهاد       جمشیدی

2999    3622

--

0570   500   0918

سید صادق   موسوی

5400    3622

--

1442   813   0918

مسئول واحد امور اداری

ابوالفضل      ناصری

2224    3622

--

4576    314    0918

پرسنـل

باب اله       فرامرزی

4600   3622

--

6545    907    0918

مسئول واحد شبکه کابل و هوائی

علیرضا      یکتائی

5333   3622

--

1116    811    0918

 

جواد         قاسمی

3500   3622

--

6218    817   0918

لیست شماره تلفن اداره مخابرات شهرستان رزنتاریخ: 11/04/93

 

 

 

 

 

لیست شماره تلفن واحدهای اداره مخابرات شهرستان بهار

 

 

عنوان شغل

نام

تلفن

فاکس

همراه

رئیس اداره مخابرات بهار

عباس قبادی انور

34502222

34502044

09181112016

مسئول واحد

سالن دستگاه

محمد اصلانی

34508000

«

09181112024

پرسنل

 

 

«

 

عباس علیزاده

34500000

«

09183117889

 

مسئول واحدMDF

یونس عاکفی

34502111

«

09183152916

مسئول واحد

شبکه کابل و هوایی

 

عباس پیر محمدی

34502000

«

09189113347

 

پشتیبانی فنی سوئیچ

 مراکز کم ظرفیت

علی بیات

34503664

«

09187035440

 

 

پرسنل

 

حامد یوسفلوئی

34503664

«

09188139611

مسئول واحد

امور مشترکین ثابت

 

سعید بهنامی

34503331

«

09187126658

 

مسئول واحد

 آبونمان

 

خداوردی کورش رفیع

34503335

«

09186263600

 

واحد امورمشترکین

 ارتباطات سیار

 

رضا زارعی

34503655

«

09182001560

 

عنوان شغل

نام

تلفن

فاکس

همراه

 

مسئول واحد

امور اداری و دبیرخانه

 

 

مریم قربانی

34503332

34502044

-

مسئول واحد

حسابداری

غلامرضا محمدی نیا

34502442

«

09183145284

پرسنل

 

 

مهدی زارعی

34502441

«

09181105052

علی نجفی

34502441

«

09188186831

 

 

مسئول واحد

حقوقی

 

مصطفی رحیمی

34502020

«

09183184038

 

مسئول واحد

کارپردازی

 

محمد اسدی

34503111

«

09174058771

 

مسئول واحد

انبار دار

 

حمید قاسملو

34503111

«

09186263888

 8918694 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net