روابط عمومی مخابرات درباره سوء‌استفاده مالی از مشترکان با ارسال پیامک‌های جعلی هشدار داد.     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:9505557 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net