اطلاعیــــه روابط عمومی مخابرات منطقه همدان     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:


بعلت عملیات برگردان کابل در مرکز باباطاهر تلفنها و خطوط دیتا و ارتباطات ADSL مناطق مسکونی ، تجاری ، دولتی ، ادارات ، بانکها ، سازمانها ، دفتر پلیس 10+ و هتل باباطاهر واقع در دور میدان باباطاهر و پشت هتل باباطاهر و بلوار الوند و فرعی باباطاهر روز سه شنبه مورخ 4/10/97 به مدت 72 ساعت دچار قطعی و اختلال خواهند شد.
از صبر وشکیبای همشهریهای گرامی متشکریم10082994 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net