دیدار و بازدید از روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف  تاریخ: 21/2/1398
✳️ در ادامه ی بازدید از روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف، حسن پور مسئول کمیته ارزیابی و کردکریمی مسئول کمیته اجرایی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با حضور در ادارات صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و شهرداری همدان، ضمن دیدار با مدیران محترم روابط عمومی این دستگاه ها، بر ضرورت شرکت در طرح ارزیابی عملکرد و نقش آفرینی بیشتر این ادارات تاکید کردند.

  چاپ قبض کاغذی را بزودی متوقف خواهد شد  تاریخ: 21/2/1398
مدیرمخابرات منطقه همدان: مخابرات چاپ قبض کاغذی را بزودی متوقف خواهد کرد

  2000 سامانه پرداخت قبض وصرفه جویی در زمان وهزینه  تاریخ: 21/2/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ودر دنباله روندآشنایی مردم با خدمات نوین وغیرحضوری،روحانیت محترم اداره مخابرات نهاوند،اینباردرروستای دهفول به تشریح سامانه 2000ومزایای آن پرداخت.

  مدیریت پشت میزی بلدنیستم  تاریخ: 19/2/1398
مهندس محمدعلی گرزین ،مدیریت مخابرات منطقه همدان،درهرهفته تقریبا ازبالای 10مرکزبازدیدکرده ومنتطر گزارش کتبی نبوده وبه اصطلاح دورکاری نمیکند

  دخل به خرج نمی رسد  تاریخ: 19/2/1398
بنابه گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،درهفته های اخیر،شاهدآسیب رسانی شدیدبه تاسیسات وزیرساختهای مخابراتی،بخصوص درشهرستان نهاوندبوده ایم

  سرویس دهی مناسب درگرو رعایت حسن همجواری.  تاریخ: 19/2/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،مهندس محمدعلی گرزین مدیر این مجموعه که جهت سرکشی وبرنامه ریزی برای اصلاح ،نوسازی وتوسعه زیرساختهای مخابراتی نهاوند،به این شهرستان سفرکرده

  مخابرات نهاونددرآستانه تحولی بزرگ  تاریخ: 19/2/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ،مهندس محمدعلی گرزین به همراه جمعی ازهمکاران برای پیگیری مشلات ورفع آنهادرحوزه مخابرات به شهرستان نهاوندسفرکرد

  کتاب غذای روح است.  تاریخ: 18/2/1398
طی مراسمی ازفعالان حوزه کتاب وکتاب خوانی تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان وطی مراسمی که درسالن اجتماعات برگزارشدبه چندنفرازفعالان عرصه کتاب وکتاب خوانی تقدیرشد.

  مسابقه دوستانه فوتسال جام رمضان بین تیم کارکنان مخابرات همدان و تویسرکان  تاریخ: 18/2/1398
مسابقه دوستانه فوتسال جام رمضان بین تیم کارکنان مخابرات همدان ومخابرات تویسرکان با نتیجه 7بر 6به نفع تویسرکان به اتمام رسید

  باتمام توان درخدمت آموزش وپرورش هستیم.  تاریخ: 18/2/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،مدیریت محترم دربازدیدازمدرسه شهیدان بهادربیگی همدان،ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان وهفته گرامیداشت مقام معلم،آموزش وپرورش را زیرساخت اصلی سازندگی درکشورخواندوافزود،مجموعه مخابرات باتمام توان خوددرخدمت اموزش وپروش است.


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14


10132508 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net