شرکت مخابرات استان همدان جزو 4دستگاه برتر خدمات رسانی در همایش مسکن مهرشد  تاریخ: 18/12/1389
در مراسمی که در استانداری همدان تحت عنوان همایش خدمات رسانی مسکن مهر برگزار شد شرکت مخابرات استان همدان جزو 4دستگاه برتر خدمات رسانی در همایش مسکن مهر از سوی استاندار محترم همدان جناب آقای مهندس پیریایی معرفی شد و لوح تقدیر به مدیریت محترم عامل شرکت مخابرات استان مهندس نظری پویا اعطا گردید


بنابراین گزارش دستگاههای برتر خدمات رسان مسکن مهر عبارتند از: 1-شرکت مخابرات استان همدان2-شرکت توزیع نیروی برق استان3-شرکت ملی گازاستان4-شرکت آب و فاضلاب استان

روابط عمومی این شرکت ضمن تبریک به مدیریت محترم و اعضاء هیات مدیره و مدیردفترمدیرعامل و همکاران پرتلاش مجموعه آرزوی خدمات رسانی هر چه بیشتر به هم استانیهای عزیزرا ازخداوندمتعال خواهان است


10013331 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net