ثبت نام اینترنتی انتخاب شماره تلفن گلچین اعتباری و دائمی همراه اول  تاریخ: 23/12/1389
با توجه به فراهم شدن امکانات ثبت نام سیم کارت شماره گلچین به صورت اینترنتی بدینوسیله نحوه ثبت نام مربوطه جهت هم استانیهای عزیز به شرح ذیل می باشد:


 

1- مراجعه متقاضی به سایت شرکت ارتباطات سیار(WWW.Mci.ir) و یا دفاتر خدمات ارتباطی

2-انتخاب گزینه ثبت نام سیم کارت شماره گلچین، که این شماره می تواند شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شماره تلفن منزل و یا شماره کارت ملی و غیره باشد.

3- انتخاب شماره تلفن مورد نظر،

بنابراین گزارش در صورت قابل واگذار بودن شماره انتخاب صورت می پذیردو نام استان و شهر مربوطه بر اساس رنج سیم کارت انتخابی بوده و دایری تلفن همراه مذکور صرفاً در شهر و استان انتخاب شده صورت می پذیرد. پرداخت هزینه از طریق ثبت نام در سایت می باشد و هزینه سیم کارت گلچین اعتباری مبلغ 000/226 ریال و هزینه سیم کارت گلچین دائمی مبلغ 000/880/2 ریال و هزینه سیم کارت دائمی طرح جدید مبلغ 000/236/1 ریال است. این گزارش می افزاید: ثبت اطلاعات متقاضی و دایری تلفن همراه توسط دفاتر خدماتی از طریق منوی تقاضای تکمیل ثبت نام اینترنتی در سیستم (MMSP) و اختصاص سیم کارت از محل سیم کارتهای خام موجود در دفتر می باشد.شایان ذکر است حق الزحمه دفاتر خدمات ارتباطی از محل ثبت نام اینترنتی مبلغ 7500 ریال بوده که پس از تحویل پرونده و (CD ایکن مدارک) قابل پرداخت می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام شماره دلخواه خود به سایت همراه اول و مراکز مخابراتی و دفاتر خدمات ارتباطی در سطح استان مراجعه فرمائید


10132518 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net