تعرفه مکالمات تلفن هفته آینده مشخص می شود.  تاریخ: 6/7/1390
رییس شورای رقابت گفت: امیدواریم موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت در جلسه‌ی‌ روز یکشنبه شورای رقابت که هفته آینده برگزار می‌شود، مشخص و نهایی شود. جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در هفته‌ی جاری برگزار کردیم، جزییات دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شد که امیدواریم این موضوع در جلسه‌ی روز یکشنبه مصوب و نهایی می‌شود.


جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در هفته‌ی جاری برگزار کردیم، جزییات دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شد که امیدواریم این موضوع در جلسه‌ی روز یکشنبه مصوب و نهایی می‌شود.

رییس شورای رقابت ابراز کرد: ظرف این هفته مخابرات فرصت دارد که پیشنهاد قیمت خود را ارائه بدهد و با توجه به آماده بودن دستورالعمل پیشنهاد مخابرات بعد از بررسی در روز یکشنبه هفته آینده، امیدواریم مصوب و نهایی شود.

پژویان تاکید کرد: رگولاتوری باید برای قیمت‌گذاری‌های خود براساس دستورالعمل شورای رقابت عمل کند و قیمت‌های حوزه زیرساخت نیز باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت باشد.

رییس شورای رقابت تاکید کرد: مطابق قانون، تصمیم‌گیری درباره هر آنچه که به بازار مربوط باشد، از جمله بحث تعرفه‌ها و قیمت در اختیار شورای رقابت است.

پژویان پیش از این نیز گفته بود: محاسبات براساس مدل اقتصادی بوده و براساس کارایی است که ما می‌خواهیم در بخش مخابرات به وجود آید که این موضوع به نفع کل اقتصاد کشور است.


10013473 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net