اطلاعیه پیاده روی ویژه بانوان  تاریخ: 29/6/1390
پیاده روی ویژه بانوان گرامیداشت هفته دفاع مقدس : تاریخ 7/7/90 رإس ساعت 7 صبح محل تجمع : میدان قائم به مقصد سالن کارگران به 60 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوائز اهداء می شود. اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با همکاری اداره کل کار و امور اجتماعی استان همدان، مجموعه ورزشی کارگران، هیئت همگانی استان همدان10013475 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net