در چارچوب اجرای ره‌نگاشت تحول صورت گرفت: انتصاب‌های جدید در شرکت مخابرات ایران  تاریخ: 17/8/1395
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر رسول سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، آقایان دکتر داوود زارعیان و مهندس سمیع‌الله صادقی را به ترتیب به عنوان سرپرستان دو معاونت امور مشتریان و تجاری منصوب کرد.


مچنین، در احکام دیگری، آقایان مهندس علی کارگزار، به عنوان سرپرست معاونت حقوقی، تنظیم مقررات و امور مجلس، دکتر محمد نبی‌زاده به عنوان سرپرست معاونت راهبرد و توسعه کسب ‌وکار منصوب شدند.

 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در احکام جداگانه‌ای آقایان مهندس سید غلامرضا عرب‌هاشمی، مدیر منطقه سمنان را به سمت سرپرست منطقه تهران و حمید همت‌زاده را به سمت سرپرست منطقه البرز منصوب کرد. با این دو انتصاب، منطقه تهران و البرز از یکدیگر مستقل شدند.

 

دکتر سراییان، در حکم دیگری آقای مهندس محمد رضا بیدخام، مدیرکل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران را به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.

 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در راستای تغییرات ساختاری و اجرای بهینه برنامه‌های تحول ، در احکام دیگری آقایان مهندس رضا خلیلی را با حفظ سمت به عنوان "مجری توسعه شبکه شرکت مخابرات ایران" ، مهندس سیدعلی ملک‌جعفریان را به عنوان " مجری توسعه فناوری شرکت مخابرات ایران" ، مهندس علیرضا صیدی را به عنوان مشاور مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و دکتر سیداحمد علمایی را با حفظ سمت به عنوان مشاور مدیرعامل و " مجری توسعه شرکت‌های نوپا"  منصوب کرد.


9172792 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net