اولین جلسه راهبری حلقه شهید همدانی  تاریخ: 30/3/1397
اولین جلسه راهبری حلقه شهید همدانی با حضور مدیرمنطقه ،فرمانده بسیج مخابرات منطقه ،مدیران و روسای ادارات تشکیل شد.

  بیشترین حجم مصرفی اینترنت مشترکین همان ترافیک بین الملل است  تاریخ: 10/3/1397
حسن پور رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه همدان درپاسخ به سئوالات مطرح شده در خصوص ADSL گفت : حجم ترافیکی که مشترکین در زمان خرید سرویس به آنها اعلام میشود همان ترافیک بین الملل است و به ازای هر گیگا بایت ترافیک بین الملل امکان استفاده از چهار گیگا بایت ترافیک داخلی میسر است

  ثبت نام تلفن ثابت بیسیم «سیم کارتی» با هزینه درون شهری  تاریخ: 27/12/1396
قابل توجه ساکنین محترم بلوار ارم .باغات گنجنامه وتپه عباس آباد. واهالی حیدره ی بالای شهر اهالی محترم روستاهای محور امامزاده محسن (سولان.توییجین.موییجین.برفجین) و روستاههای یکن اباد و امزاجرد دهپیاز و گراچقا ثبت نام تلفن ثابت بیسیم «سیم کارتی» با هزینه درون شهری بصورت محدود. جهت ثبت نام به مرکز تلفن پاستور مراجعه فرمایید. روابط عمومی مخابرات منطقه همدان


1


9172781 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net