دسترسی یکسان به استانداردسازی.  تاریخ: 31/2/1398
مدیریت مخابرات منطقه همدان،به مناسبت روزجهانی مخابرات وهفته روابط عمومی ،درنشست خبری با اصحاب رسانه شرکت کرد.

  مدیرمخابرات منطقه همدان در پایگاه نوژه گفت:برای توسعه پایداراستان آماده ایم.  تاریخ: 30/2/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،مهندس گرزین درنشستی که با فرماندهی پایگاه سوم شکاری داشت ،برآمادگی مجموعه متبوع خود برای توسعه زیرساختهای مخابراتی این پایگاه تاکید کرد.

  دفاترخدمات ارتباطی ،پل ارتباط مردم با خدمات مخابرات  تاریخ: 23/2/1398
فریدون حسن پور،مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،دربازدیدی که ازدفاترپیشخوان دولت وخدمات عمومی سطح شهرهمدان داشت،ضمن تشکراززحمات آنهاتاکیدکرد،دفاتربه مثابه نماینده مخابرات میباشندوبایددرارائه خدمات به گونه ای رفتارکنندکه ،مراجعه کننده خودرا در مخابرات ببیند،یعنی ارائه خدمات واطلاعات به گونه ای انجام گیرد که ،مشتری نیازی به مراجعه به مخابرات ودوباره کاری نداشته باشد.

  دیدار و قدردانی مهندس گرزین از حجت الاسلام والمسلمین،نظامی ،امام جماعت سابق مخابرات  تاریخ: 23/2/1398
مدادالعلما،افضل ادماء الشهداء. قلم اهل علم بر خون شهید برتری دارد. مهندس گرزین،درمعیت تنی چندازمدیران مجموعه متبوع خودوبه رسم قدردانی به دیدارحجت الاسلام والمسلمین،نظامی ،امام جماعت سابق مخابرات رفت.

  دیدار و بازدید از روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف  تاریخ: 21/2/1398
✳️ در ادامه ی بازدید از روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف، حسن پور مسئول کمیته ارزیابی و کردکریمی مسئول کمیته اجرایی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با حضور در ادارات صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و شهرداری همدان، ضمن دیدار با مدیران محترم روابط عمومی این دستگاه ها، بر ضرورت شرکت در طرح ارزیابی عملکرد و نقش آفرینی بیشتر این ادارات تاکید کردند.

  چاپ قبض کاغذی را بزودی متوقف خواهد شد  تاریخ: 21/2/1398
مدیرمخابرات منطقه همدان: مخابرات چاپ قبض کاغذی را بزودی متوقف خواهد کرد

  2000 سامانه پرداخت قبض وصرفه جویی در زمان وهزینه  تاریخ: 21/2/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ودر دنباله روندآشنایی مردم با خدمات نوین وغیرحضوری،روحانیت محترم اداره مخابرات نهاوند،اینباردرروستای دهفول به تشریح سامانه 2000ومزایای آن پرداخت.

  مدیریت پشت میزی بلدنیستم  تاریخ: 19/2/1398
مهندس محمدعلی گرزین ،مدیریت مخابرات منطقه همدان،درهرهفته تقریبا ازبالای 10مرکزبازدیدکرده ومنتطر گزارش کتبی نبوده وبه اصطلاح دورکاری نمیکند

  دخل به خرج نمی رسد  تاریخ: 19/2/1398
بنابه گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،درهفته های اخیر،شاهدآسیب رسانی شدیدبه تاسیسات وزیرساختهای مخابراتی،بخصوص درشهرستان نهاوندبوده ایم

  سرویس دهی مناسب درگرو رعایت حسن همجواری.  تاریخ: 19/2/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،مهندس محمدعلی گرزین مدیر این مجموعه که جهت سرکشی وبرنامه ریزی برای اصلاح ،نوسازی وتوسعه زیرساختهای مخابراتی نهاوند،به این شهرستان سفرکرده


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13


10076293 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net