شیوه های نوین روابط عمومی و اخلاق حرفه ای در مخابرات بررسی شد  تاریخ: 11/11/1397
مدیر مخابرات منطقه همدان در جلسه رابطین روابط عمومی و ائمه جماعات مخابرات در شهرستان های استان همدان، گفت: راه برون رفت از روزمرگی ها تدوین برنامه منظم یکساله عملکرد متناسب با برنامه است.مدیر مخابرات منطقه همدان در جلسه رابطین روابط عمومی و ائمه جماعات مخابرات در شهرستان های استان همدان، گفت: راه برون رفت از روزمرگی ها تدوین برنامه منظم یکساله عملکرد متناسب با برنامه است.
گرزین با اشاره به اهمیت اخلاق مداری در رفتار حرفه ای کارکنان مخابرات استان گفت: روحانیون قشر تاثیرگذار جامعه اسلامی هستند که در تربیت نیروی انسانی نقش مهمی دارند.
حسن پور مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه همدان نیز با اشاره به پنج رویکردمهم در روابط عمومی گفت: اطلاع رسانی ، رصد و پایش رسانه ها، نظرسنجی، پاسخگوی و تبلیغات اساس فعالیت های ما را تشکیل داده و جلب رضایت ذینفعان ،بهبود روابط با مشتری وتوسعه مسئولیتهای اجتماعی ازاهداف اصلی ما درروابط های عمومی می باشد.
وی ضمن بیان شاخص های روابط عمومی ، فرایندمحوری را راهکار اصلی درپیشبرد اهداف دانست.
حسن پور در ادامه جلسه شاخصهای ارزیابی سه ماهه ،شش ماهه و یکساله روابط عمومی را تشریح و خواستارترفندهای لازم درکاهش هزینه های روابط عمومی شد


9994215 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net