دیدار و بازدید از روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف  تاریخ: 21/2/1398
✳️ در ادامه ی بازدید از روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف، حسن پور مسئول کمیته ارزیابی و کردکریمی مسئول کمیته اجرایی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با حضور در ادارات صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و شهرداری همدان، ضمن دیدار با مدیران محترم روابط عمومی این دستگاه ها، بر ضرورت شرکت در طرح ارزیابی عملکرد و نقش آفرینی بیشتر این ادارات تاکید کردند.


10076288 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net