تقدیر از مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه همدان  تاریخ: 14/12/1397
از مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه همدان در مجمع عمومی شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان همدان تقدیر شداین جلسه که با حضور معاون سیاسی ،امنیتی استاندار ، مدیر کل حوزه استاندار ، مدیر کل روابط عمومی استانداری ،مدیران و کارشناسان روابط عمومی های دستگاهای اجرایی ،فرمانداریها ، شهرداریها،دانشگاهها ،بانکها ،شرکتهای خدمات رسان و،شرکتهای دولتی و خصوصی در استان تشکیل شده بود. برترینهای روابط عمومی در هفت گروه ارزیابی مشخص شده وهمچنین دراین جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عموهای استان برگزار و اعضای جدید این شورا برای یکسال دیگر انتخاب و معرفی گردیدند .
حسن پور رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه همدان که مسئولیت کمیته ارزیابی روابط عمومی های استان را در این شورا برعهده داشت برای سومین سال متوالی در انتخابات جدید هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عموهای استان همدان برای سال 98 انتخاب شدند


10132506 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net