طرح باندلینگ همراه اول در همدان مجددا تمدید شد  تاریخ: 13/10/1395
با توجه به استقبال مردم استان از طرح باندلینگ همراه اول این طرح از اول دی ماه مجددا تمدید گردید


کلیه متقاضیانی که نسبت به ثبت نام و فعال سازی سیم کارت دائمی همراه اول اقدام نمایند به مدت ۳ ماه ماهانه ۳ گیگا بایت (مجموعاَ ۹ گیگا بایت ) بر روی شماره تلفنی که دارای سرویس ADSL مخابرات باشد هدیه داده خواهد شد (ارزش هدیه 27000 تومان)
کلیه متقاضیان که نسبت به ثبت نام و فعالسازی سیم کارت اعتباری همراه اول اقدام نمایند به مدت ۳ ماه و ماهانه ۱ گیگا بایت (مجموعاَ ۳ گیگا بایت) بر روی شماره تلفنی که دارای سرویس adsl مخابرات باشد هدیه داده خواهد شد (ارزش هدیه 9000 تومان)
کلیه متقاضیان اینترنت پرسرعت مخابرات که نسبت به ثبت نام و فعال سازی سرویسهای یکساله ADSL مخابرات اقدام نمایند و دارای شماره تلفن همراه اول نیز باشند به مدت 3 ماه و ماهانه 1 گیگا بایت جمعاَ ۳ گیگا بایت هدیه داده خواهد شد (ارزش هدیه9000 تومان)

در پایان طرح به کلیه متقاضیانی که سیم کارتهای دائمی و اعتباری ثبت نام کرده اند پیامک داده می شود که شماره تلفن ثابتی را که دارای سرویس ای دی اس ال مخابرات می باشد را در عرض ۴۸ ساعت به سامانه اس ام اس باکس مخابرات ارسال نمایند و هدیه دانلود رایگان را برای تلفنهای ارسالی اعمال می گردد

در خصوص کسانی که بسته های یکساله ای دی اس ال مخابرات را خرید می نمایند به فرم ثبت نام آنها مراجعه می شود و اگر شماره موبایل آنها همراه اول باشد و اداره مشترکین سیار تایید نماید که مالک تلفن همراه اول و مالک سرویس یکساله ای دی اس ال مخابرات یکسان می باشد هدیه دانلود رایگان بر روی تلفن ثابت اعمال می گردد


9172786 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net