ملاقات مدیر مخابرات منطقه همدان با دکتر درویش نژادمدیرکل ارشاد اسلامی استان  تاریخ: 25/7/1397
در این جلسه کلیات جشنواره فیلم کودک ونوجوان وجشن صدسالگی فیلم کودک و نوجوان در استان همدان با حضور هنرمندان و مهمانان 12 کشور خارجی و هنرمندان کشوری مطرح و بحث شد


ملاقات مدیر مخابرات منطقه همدان با دکتر درویش نژادمدیرکل ارشاد اسلامی استان

در این جلسه کلیات جشنواره فیلم کودک ونوجوان وجشن صدسالگی فیلم کودک و نوجوان در استان همدان با حضور هنرمندان و مهمانان 12 کشور خارجی و هنرمندان کشوری
مطرح و بحث شد
ارتباطات تلفنی و اینترنتی بربستر فیبر نوری و موارد اطلاع رسانی ازجمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح گردید


10132542 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net