مراسم تقدیر از آزادگان سرافراز مخابرات منطقه همدان  تاریخ: 3/6/1397
مراسم تقدیر از آزادگان سرافراز مخابرات منطقه همدان در این مراسم ابتدا مهندس نظری پویا مدیر مخابرات منطقه همدان ضمن تقدیر از صبرو استقامت وپایداری آزادگان به فرازهای از مقام معظم رهبری در وصف آزادگان سرافراز اشاره کردوگفت آزادگان عزیز صبرو استقامت شما به اسلام آبرو بخشید


مراسم تقدیر از آزادگان سرافراز مخابرات منطقه همدان

در این مراسم ابتدا مهندس نظری پویا مدیر مخابرات منطقه همدان ضمن تقدیر از صبرو استقامت وپایداری آزادگان به فرازهای از مقام معظم رهبری در وصف آزادگان سرافراز اشاره کردوگفت آزادگان عزیز صبرو استقامت شما به اسلام آبرو بخشید
در ادامه مراسم تعدادی از همکاران آزاده به بیان خاطراتی از دوران اسارت خود پرداختند
به اتفاق همه ازادگان گفتند دلشان برای اون دوران با تمام محدویتها و اختناق تنگ شده بخاطر اینکه در آن زمان همه آزادگان بار مشکلات را باهمدیگر تحمل می کردند و همیشه منافع دیگران را به منافع خود ترجیح می دادند
آنها اظهار امیدواری کردند که انشاالله این فرهنگ ایرانی همواره در جامعه احیا و تقویت شود که در شرایط خاص وبحرانی بتوانیم مقاوم باشیم


10006297 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net