صعود و فتح قله سلطان ساوالان «سبلان  تاریخ: 4/6/1397
به مناسبت آغاز هفته دولت صعود و فتح قله سلطان ساوالان «سبلان »به ارتفاع 4811متر در استان اردبیل _مردادماه 97 توسط گروه کوهنوردی مخابرات منطقه همدان را تبریک میگوییم. روابط عمومی مخابرات منطقه همدان10006300 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net