دسترسی یکسان به استانداردسازی.  تاریخ: 31/2/1398
مدیریت مخابرات منطقه همدان،به مناسبت روزجهانی مخابرات وهفته روابط عمومی ،درنشست خبری با اصحاب رسانه شرکت کرد.به گزارش روابط عمومی منطقه همدان،دراین نشست که جمعی ازخبرنگاران واصحاب رسانه حضورداشتند،به تبیین دستاوردهای 6ماهه اخیروبرنامه های مجموعه تحت مدیریت خودبرای سال 98پرداخت.
وی ضمن تشکرازپیگیری ومطالبه گری مطبوعات وقشرخبرنگار،آنهارا وجدان آگاه جامعه وزبان گویای مردم والبته بازوی توانای سازمانهای خدمتگزارخواند.
ایشان دربخش دیگری ازسخنان خودودرجواب پرسش یکی ازخبرنگاران که ازآنتن دهی تلفن همراه گله مند بودندافزود:متاسفانه گاهی با ماتعامل وهمکاری نمیشودودراکثرمواقع برای نصب دکل وآنتن باید علاوه برهزینه های نصب،هزینه های گزافی نیزبعنوان اجاره بپردازیم.
مجموعه مخابرات با پرداخت اجاره مشکلی ندارد اما گاهی با درخواست هزینه اجاره غیر واقعی وبسیار غیر منطقی مواجه میشویم.
درچندماهه اخیر حتی مجبوربه جمع آوری ویا تغییر مکان دکل وتاسیسات آنتن دهی شده ایم.
متاسفانه بعضی هنوزباورندارندکه مخابرات یک مجموعه خصوصی وفاقداعتباروبودجه دولتی است،لذاهزینه های آن ارتباط مستقیم با درآمدهای آن دارد.
ایشان درقسمتی دیگرازسخنان خودگفتند:سعی کرده ایم با پایین آوردن ین مدیریت ،تلاش وکوشش رابالاتر ببریم.
همچنین توسعه ونوسازی را ازبرنامه های مخابرات منطقه همدان دانستندوابراز داشتند:سعی خواهیم کرد که با تلاش وبرنامه ریزی،به شعارامسال سازمان جهانی مخابرات،یعتی یکسان سازی استاندارها وپرکردن شکاف استاندارد،جامه عمل بپوشانیم.
ایشان همچنین پهنای بانداینترنت استان را40گیگابایت اعلام کرده وافزودند،متاسفانه فقط از10 گیگابایت این پهنای اینترنت استفاده میشودوجای دارد که ادارات وسازمانهابرای تسریع درروند خدمتگزاری وتحقق بخشیدن به دولت الکترونیک،اینترنت بیشتری طلب کنند.
مهندس گرزین اینترنت را یک ضرورت دانسته وافزودند:که مخابرات بستر استفاده ازاینترنت با فیبرنوری را کاملا فراهم کرده واعلام میکندکه آماده ارائه سرویس به همه افراد جامعه وادارات ونهادها میباشد.
اپلیکیشن 118نیز یکی دیگرازدستاوردهای مخابرات است،ایشان اعلام کرد که با نصب این اپلیکیشن برای یافتن شماره تماس با ادارات وسازمانها وخیل عظیمی ازمشاغل وصاحبان حرف،دیگرنیازی به تماس با 118نیست وبا مراجعه به این اپلیکیشن میتوان به شماره مورد نظر دستیافت.
ایشان راه اندازی سامانه 2000را گام بلندی درراه حذف کاغذوالکترونیک شدن خدمات پرداخت قبوض دانسته وافرودند،2000سامانه ای مهم وحیاتیست که میتواندباعث صرفه جویی شایانی دروقت وهزینه مردم شود.


10147735 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net