دیدار مهندس گرزین با همکاران مخابراتی ورزشکار  تاریخ: 3/10/1397
دیدار مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان با همکاران مخابراتی ورزشکار در سالن اجتماعات هم اکنون روزدوشنبه سوم دی ماه


دیدار مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان با همکاران مخابراتی ورزشکار در سالن اجتماعات هم اکنون روزدوشنبه سوم دی ماه
در این دیدار مهندس گرزین با اشاره به نشاط و شادابی که به ورزش در کارکنان ایجاد می کند گفت من خیلی به ورزش اعتقاد و ایمان دارم چراکه افکار و ذهنیت مثبتی در کارکنان ورزشکار ایجاد میشود
ایشان درادامه افزود مدیریت ورزش را باید به ورزشکاران سپرد و طوری برنامه ریزی و مدیریت کنند که همه کارکنان را جذب ورزش کنند بخصوص همکاران بازنشسته وتمام توان و حمایت خودرا در این خصوص بکار خواهیم گرفت وخیلی دخالت در کار ورزشکاران و مدیران ورزشی نخواهیم کرد
مهندس گرزین گفت ماهیت کاری مخابرات عملیاتی و بگونه ای استرس زا است و این استرس متاسفانه همراه ما هست ولازم است موقعیتی پیش بیاوریم و آنرا رها واز خود و خانواده مان دور کنیم و بنظرم ورزش می تواند بما کمک کند


10147451 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net