پخش زنده نشست خبری برخط مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اصحاب رسانه  تاریخ: 1/11/1397
پخش زنده نشست خبری برخط مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اصحاب رسانه در صفحه اینستاگرام مهندس صدریپخش زنده نشست خبری برخط مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اصحاب رسانه در صفحه اینستاگرام مهندس صدری و مخابرات ایران وشبکه اجتماعی آپارات،
این نشست ازطریق ویدوکنفرانس درسراسرکشور با حضور مدیران مناطق و مسئولین روابط عمومی وخبرنگاران اصحاب رسانه محلی هم اکنون در حال برگزاری است


9994286 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net