دلجویی از خانواده شهدا به مناسبت 22اسفند روز شهدا در مخابرات نهاوند  تاریخ: 22/12/1397
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان حجت الاسلام حسنوند امام جماعت مخابرات شهرستان نهاوند با حضور در منزل یکی از شهدای نهاوند به مناسبت روز شهدا از خانواده شهید دلجوی کردتد


به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان حجت الاسلام حسنوند امام جماعت مخابرات شهرستان نهاوند با حضور در منزل یکی از شهدای نهاوند به مناسبت روز شهدا از خانواده شهید دلجوی کردتد


10132494 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net