جلسه بررسی مشکلات و مسایل فنی همراه اول  تاریخ: 12/10/1397
گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از جلسه بررسی مشکلات آنتن دهی،اینترنت ،رومینگ وسایر مسایل فنی همراه اول باحضور مهندس گرزینگزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از جلسه بررسی مشکلات آنتن دهی،اینترنت ،رومینگ وسایر مسایل فنی همراه اول باحضور مهندس گرزین مدیرمخابرات منطقه همدان ونمایندگان شرکت ارتباطات سیار امروز 12دی ماه


10147451 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net