سفر مدیرمخابرات منطقه همدان به نهاوند و دیدار با فرماندار و کارکنان مرکز  تاریخ: 20/1/1398
به گزارش روابط عمومی امروز سه شنبه مهندس گرزین به منظور دیدار با کارکنان وبررسی مسایل ارتباطی و مشکلات شبکه ای نهاوند به این شهرستان سفر کردندایشان در ابتدا با مهندس ناصری فرماندار نهاوند دیدار و مشکلات تلفن همراه وثابت در شهر و روستاهای نهاوند مورد بحث بررسی قرار گرفت
در این دیدار مشکلاتی نظیر معارضین نصب آنتنهای تلفن همراه مطرح و مهندس ناصری فرماندار نهاوند در این مورد قول همکاری ومساعدت دررفع این مشکل را دادند در ادامه مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان اظهار امیدواری کردند با رفع مشکل معارضین با مساعدت فرمانداری محترم مخابرات نیز جهت نصب آنتن ۴Gدر روستای رزینی اقدام نماید. با این کار تمام منطقه خزل( فیروزان و روستاهای تابع ) تحت پوشش آنتن ۴G قرار می گیرند.

مهندس گرزین در دیدار با کارکنان شبکه شهرستان نهاوند ، پس از بررسی مشکلات آنها از نزدیک و همچنین ارائه دیدگاه های کارکنان ،
اذعان داشتند : شما همکاران شبکه با رفع خرابی و وصل تلفن مشترکین در حداقل زمان باعث رضایتمندی مشترکین از شرکت مخابرات خواهید شد
روابط عمومی اداره مخابرات نهاوند


10013360 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net