برگزاری مسابقات امادگی جسمانی و پرس سینه مخابرات منطقه همدان  تاریخ: 13/12/1397
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان مسابقات رشته پرس سینه در تاریخ 7/12/97 و مسابقات آمادگی جسمانی در تاریخ30/11/97 بین همکاران (آقا) در گروههای وزنی و سنی مختلف .در سالن امام علی«ع» برگزار و نفرات برتر مشخص و معرفی شدند


به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان مسابقات ::
رشته پرس سینه در تاریخ 7/12/97
و مسابقات آمادگی جسمانی در تاریخ30/11/97 بین همکاران (آقا)
در گروههای وزنی و سنی مختلف .در سالن امام علی«ع» برگزار و
نفرات برتر مشخص و معرفی شدند
برترینهای رشته پرس سینه:
علی رضا فرمانی-بازاریابی
محمد شایانی نسب -مدیریت
هادی طراوتی - دیتا
بهروز خدارحمی - مخابرات نهاوند
حسن وفایی -بازنشسته

نفرات برتر آمادگی جسمانی:
پیمان فضلی - موبایل
علیرضا فرمانی - بازاریابی
حسن وفایی نیک - بازنشسته

ضمنا از آقای احمد زنگنه از همکاران نهاوند پیش کسوت و قهرمان کشور به جهت حضور و همکاری صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان


10132522 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net