بازدید جمعی از مسئولین مدیریت سیستم های انتقال منطقه همدان از مخابرات منطقه یزد  تاریخ: 17/10/1397
بازدید جمعی از مسئولین مدیریت سیستم های انتقال منطقه همدان از مخابرات منطقه یزد جمعی از همکاران سیستم های انتقال مخابرات منطقه همدان با هماهنگی جناب مهندس گرزین صورت گرفت از نصب و نگهداری تجهیزات پیشرفته POTN بازدید نموده


بازدید جمعی از مسئولین مدیریت سیستم های انتقال منطقه همدان از مخابرات منطقه یزد

جمعی از همکاران سیستم های انتقال مخابرات منطقه همدان با هماهنگی جناب مهندس گرزین صورت گرفت از نصب و نگهداری تجهیزات پیشرفته POTN بازدید نموده

و در خصوص انتقال دانش و پیگیری نصب تجهیرات پیشرفته در مخابرات منطقه همدان با مدیریت و مسئولین مخابرات منطقه یزد دیدار و قول مساعد همکاری صورت گرفت لازم به یاد آوری است یزد اولین استانی است که از تجهیزات پیشرفته مخابراتی استفاده می نماید


10147391 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net