عیادت مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان ازآقای علی مستقیمی همکاررزمنده  تاریخ: 14/11/1397
گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از عیادت مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان ازآقای علی مستقیمی همکاررزمنده که در بستر بیماری هستند


گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از عیادت مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان ازآقای علی مستقیمی همکاررزمنده که در بستر بیماری هستند در سومین روز از دهه مبارک فجر
در این دیدار مهندس گرزین بادلجوی از خانواده ایشان خواستاررسیدگی و پیگیری مساعدتهای لازم در خصوص هزینه های پرستاری ودرمانی ایشان شدند


9994307 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net