دیدار و قدردانی مهندس گرزین از حجت الاسلام والمسلمین،نظامی ،امام جماعت سابق مخابرات  تاریخ: 23/2/1398
مدادالعلما،افضل ادماء الشهداء. قلم اهل علم بر خون شهید برتری دارد. مهندس گرزین،درمعیت تنی چندازمدیران مجموعه متبوع خودوبه رسم قدردانی به دیدارحجت الاسلام والمسلمین،نظامی ،امام جماعت سابق مخابرات رفت.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،ایشان ضمن تجلیل وقدردانی اززحمات این روحانی جلیل القدر،علما را تکیه گاه وملجاء مردم خوانده وباذکرحدیث نبوی که قلم اهل علم بر خون شهید برتری داردافزود،امیداست که کارکنان مخابرات همچنان ازدانش ورهنمودهای این عالم بزرگواربرخوردارشوند.
حجت الاسلام نظامی ازعلمای برجسته و وارسته همدان هستند که دراوایل ماه جاری پس از40سال خدمت صادقانه درکسوت امام جماعت مخابرات منطقه همدان به افتخاربازنشستگی نائل آمدند.
 
 


10076293 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net