هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان همدان انتخاب شدند  تاریخ: 14/12/1397
بامشارکت۹۵درصدی اعضا: هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان همدان انتخاب شدندربانی مهر مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان:
✳️در انتخابات امروز هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان همدان آقایان کردکریمی؛
حسن پور ،صفرزاده،شهنوازیان و ملکی مدیران روابط عمومی تربیت معلم شهیدمقصودی،شرکت مخابرات ،دانشگاه ازاد،ارشاد و بانک ملی و خانم ها عباسی و کیان پور مدیران روابط عمومی سازمان میراث و اداره کل زندانها و حمیدامامی به نمایندگی از شرکت های خصوصی ونیمه دولتی به عنوان هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان همدان انتخاب شدند .

✅۹۵درصد روابط عمومی ها در این انتخابات شرکت داشتند


10132563 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net