ارائه خدمات adsl مخابرات ملایر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به مردم  تاریخ: 24/1/1398
دفتر پشتیبانی وفروش ویژه ADSL جهت رفاه حال مشترکان ومتقاضیان ADSL هر روز از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در مرکز شهید مدنی مخابرات شهرستان ملایر دایر می باشد که خدمات ذیل را ارایه می نماید.


دفتر پشتیبانی وفروش ویژه ADSL جهت رفاه حال مشترکان ومتقاضیان ADSL هر روز از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در مرکز شهید مدنی مخابرات شهرستان ملایر دایر می باشد که خدمات ذیل را ارایه می نماید.
۱. ثبت نام وتغییر سرعت سرویس های ADSL تنظیم وکانفیگ مودم
۲. پشتیبانی وپیگیری خرابی های ADSL

روابط عمومی مخابرات شهرستان ملایر


10013473 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net