افتتحاح چند پروژه مخابراتی در دهه فجر در کبودراهنگ  تاریخ: 15/11/1397
در چهارمین روز از دهه فجر فاطمی ۵ پروژه مخابراتی در شهر گل تپه، روستای علیصدر و سرایجوق با اعتباری بالغ بر ۷۱۰ میلیون تومان با حضور معاون فرماندار،امام‌جمعه گل تپه، مدیر مخابرات کبودراهنگ، مدیران ادارات ، رئیس شورای شهرستان و مردم افتتاح و به بهره برداری رسید


در چهارمین روز از دهه فجر فاطمی ۵ پروژه مخابراتی در شهر گل تپه، روستای علیصدر و سرایجوق با اعتباری بالغ بر ۷۱۰ میلیون تومان با حضور معاون فرماندار،امام‌جمعه گل تپه، مدیر مخابرات کبودراهنگ، مدیران ادارات ، رئیس شورای شهرستان و مردم افتتاح و به بهره برداری رسید.
شهرگل تپه و روستای علیصدر طرح CWDM با ظرفیت 4G.
ارتقاع سایت BTS از 3Gبه 4G.
تعویض سوئیچ با ظرفیت ۸۳۲ در روستای علیصدر.
نصب ADSLبا ظرفیت ۴۸ پورت در روستای سرایجوق.


10132558 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net