تقدیر از بازنشتگان فوتبالیست در مخابرات منطقه همدان  تاریخ: 27/12/1397
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان امروز یکشنبه 26اسفند ورزشکاران رشته فوتبال به اتفاق مهندس گرزین مدیر منطقه همدان در ضیافت شام دورهم بودنداین مراسم صمیمی که با حضور اعضای فوتبال برگزارشد ابتدا سعید سلیمانی نماینده و مسئول ورزش مخابرات منطقه همدان ضمن تشکر و قدردانی از حضور و حمایتهای معنوی ومادی مدیر مخابرات از ورزشکاران این مراسم را بیادماندنی ذکر کرد و گفت اعضای فوتبال حدود 32سال است صمیمانه و بدون حاشیه دورهم هستند وامیدوارم همچنان باقی بمانند وبرای سلامتی خودشان به ورزش ادامه دهند
در ادامه حسین رضایی را رسما بعنوان مربی فوتبال مخابرات منطقه همدان معرفی کردند وایشان را فردی توانمند و باتجربه در زمینه فوتبال دانستند
در پایان مراسم مهندس گرزین با اشاره به اینکه برای ورزش همکاران برنامه دارم و بودجه واعتبار خاصی هم در برنامه سال 98دیده ایم و بر این باور هستیم که ورزش هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایه گذاری برای نیروی انسانی است
در ادامه از آقایان: طاهری ،حیدری ،رضای ،فلاحی ،بختیاری فوتبالیستهای که در سال 97 بازنشسته شدند تقدیر شد


10013422 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net