معارفه رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان نهاوند و دیدار مهندس گرزین با فرماندار نهاوند  تاریخ: 28/8/1397
معارفه رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان نهاوند امروز بیست هفتم آبانماه سرپرست مخابرات منطقه همدان طی حکمی اقای مهندس محمدرضا صالحی را به عنوان رئیس مخابرات نهاوند معرفی نمود در این مراسم اقای مهندس گرزین باآرزوی موفقیت برای رئیس جدید همکاران را به تلاش بیشتر همراه با خلاقیت و ارائه طرحهای نو به ترغیب نمودند


معارفه رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان نهاوند و دیدار مهندس گرزین با فرماندار نهاوند
معارفه رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان نهاوند
امروز بیست هفتم آبانماه سرپرست مخابرات منطقه همدان طی حکمی اقای مهندس محمدرضا صالحی را به عنوان رئیس مخابرات نهاوند معرفی نمود در این مراسم اقای مهندس گرزین باآرزوی موفقیت برای رئیس جدید همکاران را به تلاش بیشتر همراه با خلاقیت و ارائه طرحهای نو به ترغیب نمودند
به گزارش روابط عمومی درادامه مراسم مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان در نشستی صمیمی صحبت همکاران را شنیده و مسائل و مشکلات کارکنان مخابرات را مورد بررسی قرار دادند


10083023 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net