اعزام و حضور تیم فنی مخابرات همدان با ملزومات جهت کمک به مخابرات لرستان و ایلام  تاریخ: 17/1/1398
اعزام و حضور تیم فنی از کارشناسان مخابرات منطقه همدان همراه با ملزومات لازم جهت کمک به کارشناسان وهمکاران خود در مخابرات لرستان و ایلام
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان برای دومین بار تیم فنی از کارشناسان فیبر نوری مخابرات منطقه همدان همراه با ملزومات لازم جهت کمک به کارشناسان وهمکاران خود در مخابرات لرستان برای ترمیم و برقراری اتصالات فیبر نوری که در مسیرهای بروجرد به خرم آبادقطع شده بود رفتند

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان با عنایت به اعلام نیاز مخابرات منطقه ایلام و دستور مدیرمخابرات منطقه همدان اکیپی ازکارشناسان حوزه سیستمهای انتقال با تجهیزات کامل رادیویی با برد بلند برای امداد رسانی و برقراری ارتباط رادیویی بین مناطق سیل زده استان ایلام به این استان اعزام شدند. کارشناسان اعزامی خاکپور _ خلیلی _ عبداله کرمی _ بهادری و سید امیر عظیمی می باشندو تا زمانی که مخابرات استان ایلام نیاز به خدمات رسانی آنها داشته باشد با تجهیزات کامل خود در آنجا حضور خواهند داشت.


10013408 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net