جلسه کارکنان روابط عمومی مخابرات همدان از با حضور مهندس بیدخام مدیرکل وکارشناسان  تاریخ: 28/8/1397
بازدید کارکنان روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از ادارات برند،ارتباطات درون سازمانی ،ارتباطات برون سازمانی،افکارسنجی و پژوهش واداره بین الملل اداره کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با حضور مهندس بیدخام مدیرکل وکارشناسان این حوزه.

بازدید کارکنان روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از ادارات برند،ارتباطات درون سازمانی ،ارتباطات برون سازمانی،افکارسنجی و پژوهش واداره بین الملل اداره کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با حضور مهندس بیدخام مدیرکل وکارشناسان این حوزه.

در ابتدای جلسه مهندس بیدخام با تاکید بر تغییر نگرش در روابط عمومی گفت روشهای سنتی در عرصه رقابت امروز پاسخگوی اهداف ما نخواهد بود لذا مدیران روابط عمومی ما باید نگرش تجاری در روابط عمومی داشته باشند وهمواره از روند برنامه و عملکرد شرکت مطلع باشند ودرراستای اهداف استراتژی وبهبود آن برنامه ریزی نمایند
در ادامه این بازدیددر ادارات فوق الذکر مسائل مهمی نظیر::
ساختار روابط عمومی های مناطق ، پروژه نرم افزار نظرسنجی در جهت کاهش هزینها ،یکپارچگی سایتهای مناطق
سامانه نرم افزار2021 ومتمرکز کردن تمام کانالهای شکایت به سمت این سامانه
،امکان نظرسنجی آنلاین
از،مشتریان و پیمانکاران ،
تحلیل محتوای اخبار ،
اختصاص خط هات لاین در امورمشترکینها،بررسی
جداول رتبه بندی روزنامه ها ومطبوعات استانی ازطریق ارشاد
رتبه بندی الکسا خبرگزاریها ،
بازنشر اخبار شرکت مخابرات ایران در مطبوعات با رتبه بالا
اینستا گرام ،
آپارات ،
رتبه بندی بیلبرد ها،
پروموشن تبلیغات،
سامانه ارتباطات داخلی ،
شیوه نامه ارتباطات داخلی و روابط بین‌الملل همه و همه دریک فضای صمیمی مورد تجزیه و تحلیل مجموعه کارشناسان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران و همدان قرارگرفت.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان


10083031 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net