دیدار مهندس گرزین با نماینده ولی فقیه وامام جمعه همدان  تاریخ: 4/3/1398
نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه همدان،ضمن اعلام این مطلب افزود:مجموعه خدمتگزاردر امرمخابرات و ارتباطات ،به واقع نماد خدمتگزاری انقلاب به مردم است.ایشان که به مناسبت هفته ارتباطات در جمع مدیران دستگاههای خدمتگزار در عرصه ارتباطات حضوریافته بودند،اززحمات تمامی افرادی که در امر خدمات رسانی به مردم بخصوص در حوزه ارتباطات فعالیت میکنندتشکر کرده و ارتباطات را نه تنهادرامر ایجاد رابطه دیداری وشنیداری که در اکثرمراحل زندگی انسان امروزی دخیل است.
ایشان تقویت زیرساختهای ارتباطی را زیرساخت توسعه تمامی شئون زندگی ازجمله فعالیتهای اقتصادی نام برده وتاکید کردند،کاری که امروز شما انجام می دهید نه تنهاارتباط دادن افراد به هم دیگر است ،بلکه فراهم آوردن زمینه اشتغال،تولیدوتوسعه اقتصادو فرهنگ است.
ایشان خدمتگزاری در عرصه ارتباطات را خدمت به تمامی شئون زندگی مردم خوانده وبرای همه خادمین این عرصه آرزوی موفقیت کردند.


10147810 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net