دردیدار مهندس نظری پویا مدیر مخابرات منطقه همدان با فرماندار شهرستان کبودرآهنگ  تاریخ: 21/7/1397
بررسی مسایل و مشکلات ارتباطی ومخابراتی کبودرآهنگ دردیدار مهندس نظری پویا مدیر مخابرات منطقه همدان با فرماندار شهرستان کبودرآهنگ


 

 

این جلسه که با حضور فرماندار کبودرآهنگ دکتر مهدوی و مدیران کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان برگزار شد مشکلات و مسایل مربوط به حوزه های مخابرات ،همراه اول ،فناوری اطلاعات، زیرساخت ، تنظیم مقررات وارتباطات رادیوی،ایرانسل ، رایتل در شهرستان کبودرآهنگ و روستاهای این شهرستان مورد بررسی قرارگرفت وبعد ازظهر همان روز مهندس نظری پویا از اداره مخابرات این شهرستان بازدیدوازنزدیک مشکلات و مسایل اداری وکاری کارکنان مخآبرات را بررسی ومقرر گردید که در دستور کار رسیدگی و پیگیری قرار گیرد


10083013 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net