حامد ترکاشوند برنده هفته یازدهم جشنواره بهار تا بهاران از همدان  تاریخ: 14/2/1395
حامد ترکاشوندبرنده خوش شانس هفته یازدهم جشنواره وفادری مشتریان adsl مخابرات شد جشنواره همچنان ادامه دارد و همه مشترکین جدید و قدیم شرکت مخابرات استان همدان که دارای اینترنت پرسرعت باشند در قرعه کشی شرکت داده می شوند10013355 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net