سمینار آشنای مبانی فیبرنوری با حضور مدیر مخابرات منطقه همدان و نظام مهندسی رشته برق همدان  تاریخ: 2/9/1397
سمینار آموزشی آشنای با مبانی فیبرنوری با حضور مدیر مخابرات منطقه همدان و اعضای نظام مهندسی رشته برق استان همدان

  جلسه کارکنان روابط عمومی مخابرات همدان از با حضور مهندس بیدخام مدیرکل وکارشناسان  تاریخ: 28/8/1397
بازدید کارکنان روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از ادارات برند،ارتباطات درون سازمانی ،ارتباطات برون سازمانی،افکارسنجی و پژوهش واداره بین الملل اداره کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با حضور مهندس بیدخام مدیرکل وکارشناسان این حوزه.

  معارفه رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان نهاوند و دیدار مهندس گرزین با فرماندار نهاوند  تاریخ: 28/8/1397
معارفه رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان نهاوند امروز بیست هفتم آبانماه سرپرست مخابرات منطقه همدان طی حکمی اقای مهندس محمدرضا صالحی را به عنوان رئیس مخابرات نهاوند معرفی نمود در این مراسم اقای مهندس گرزین باآرزوی موفقیت برای رئیس جدید همکاران را به تلاش بیشتر همراه با خلاقیت و ارائه طرحهای نو به ترغیب نمودند

  جلسه معارفه مهندس جعفر کریمی بعنوان رئیس اداره نظارت ،آزمایش و تحویل سیستم‌های مخابراتی باحضور مهندس گرزین  تاریخ: 26/8/1397
جلسه معارفه مهندس جعفر کریمی بعنوان رئیس اداره نظارت ،آزمایش و تحویل سیستم‌های مخابراتی باحضور مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان وتعدادی از مدیران بخشهای مختلف مخابرات استان در این جلسه مهندس گرزین گفت کارشناسان ما باید مثل رئیس اداره فکر کنند و روسای ادارات مثل مدیر فکر کنند و مدیران هم باید به مراتب دیدگاه بالاتری داشته باشند و همواره به چشم انداز مخابرات نگاه کنیم و ماموریت ورسالت کاریمان را پیش ببریم

  دیدار مهندس گرزین با بانوان شاغل در مخابرات منطقه همدان  تاریخ: 23/8/1397
دیدار مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان با بانوان شاغل در مخابرات منطقه همدان

  بازدیدمهندس غفار تبریزی مدیرکل زیرساخت منطقه غرب کشور وسرپرست مخابرات همدان از مرکز دیتا واینترنت مرکز باباطاهر  تاریخ: 22/8/1397
بازدیدمهندس غفار تبریزی مدیرکل زیرساخت منطقه غرب کشور وسرپرست مخابرات همدان از مرکز دیتا واینترنت مرکز باباطاهر

  دیدار صمیمانه سرپرست مخابرات همدان با کارکنان جانباز وایثارگر مخابراب  تاریخ: 22/8/1397
دیدار صمیمانه سرپرست مخابرات همدان با کارکنان جانباز وایثارگر مخابراب دیدار صمیمانه مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان با کارکنان جانباز وایثارگر مخابرات درسالن ویدوکنفرانس در ابتدای این مراسم مهندس خاکپور مسئول ایثارگران مخابرات منطقه همدان ضمن خیرمقدم به مدیریت جدید از اتحاد واعتماد و همدلی ایثارگران و بسیجیان با یادآوری جملاتی از بیانات شهید دکتر چمران سخن گفت

  بازدید مدیرمخابرات منطقه همدان به همراه معاونت شبکه از مخابرات بهار  تاریخ: 21/8/1397
بازدید مدیرمخابرات منطقه همدان به همراه معاونت شبکه از مخابرات بهار

  جلسه هماهنگی کمیته بازاریابی با نماینده نظام مهندسی استان درخصوص FTTH  تاریخ: 21/8/1397
جلسه هماهنگی کمیته بازاریابی با نماینده نظام مهندسی استان درخصوص FTTH جلسه هماهنگی کمیته بازاریابی با مهندس حسینی نماینده نظام مهندسی استان درخصوص FTTH ساختمانهای احداثی جدید دراداره روابط عمومی

  یکشنبه و چهار شنبه هرهفته مدیر مخابرات منطقه همدان با کارکنان و مردم دیدار دارند  تاریخ: 21/8/1397
دوروز در هفته یکشنبه و چهار شنبه ها مدیر مخابرات منطقه همدان با کارکنان و مردم دیدار دارند امروز یکشنبه ملاقات مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان با همکاران مخابراتی و پیگیری مشکلات ومسایل کاری آنها


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13


10076318 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net