امتیاز های تشویقی بازنشستگیِ زودتر از موعدِ کارکنانِ مخابرات  تاریخ: 8/6/1390
هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران ، در جلسه ِ روزِ 12 تیر1390 خود، برای بازنشستگیِ زودتر از موعدِ همکارانِ داوطلب، امتیاز هایی قایل شد، که در قالبِ مصوّبه ای به امضایِ دکترسید مصطفی سید هاشمی ، نایب رییس هیأت مدیره ی شرکت مخابرات ایران ، رسیده و به مدیر عاملِ شرکت ابلاغ شده است .

  آگهی مناقصه شماره های 32،35،33/90  تاریخ: 7/6/1390
شرکت مخابرات استان همدان در نظر دارد: بخشی از خدمات به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط ثبت شده واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ50000ریال به حساب جاری سیبا شماره 105985095006 بانک ملی شعبه همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

  آگهی مزایده شرکت مخابرات استان همدان  تاریخ: 7/6/1390
شرکت مخابرات استان همدان در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح زیر از طریق مزایده به فروش برساند.

  کسب رتبه های ارزیابی عملکرد  تاریخ: 7/6/1390
به مناسبت هفته دولت به گزارش روابط عمومی : استان همدان در واگذاری تلفن خانگی به کلیه روستاهای استان به عنوان اولین استان در کشور - واگذاری تلفن خانگی به عنوان یکی از سی طرح برتر نوآوری و شکوفائی در سال 1387 - رتبه عالی در دوازدهمین جشنواره شهید رجائی تحول اداری سطح استان سال 1388- رتبه عالی در سیزدهمین جشنواره شهید رجائی تحول اداری سطح استان سال 1389

  اطلاعیه ثبت نام حج عمره  تاریخ: 7/6/1390
به منظور تسهیل در امر ثبت نام و انجام امور بانکی تقاضای ثبت نام خود را به روابط عمومی منعکس کنید

  : برگردان کابل تلفن در مرکز تلفن آیت ا... معصومی  تاریخ: 6/6/1390
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان همدان: به اطلاع مشترکین تلفن ثابت در محدوده خیابان شهدا و قسمتی از منطقه جولان میرساندبدلیل برگردان کابل، مکالمات تلفنی از مورخه 7/6/90 13به مدت 72ساعت دچاراختلال و قطعی خواهد شد .

  کارتهای تلفن همگانی معیوب  تاریخ: 6/6/1390
پشتیبانی کارت تلفن همگانی سایر استانها که در دفاتر خدمات ارتباطی فروخته می شود بعهده فروشنده می باشد. و همچنین پشتیبانی کارت تلفن همگانی های استان در صورت تأیید برادر شعبانلو صورت می پذیرد.

  پیشرفت های قابل توجه برخی از شاخصهای مخابراتی در دولت نهم و دهم در مقایسه با سنوات قبل  تاریخ: 6/6/1390
شاخصهای عمده شرکت مخابرات استان همدان از شهریور 87 تا مرداد 90، در این شاخصها ict روستایی بیشترین رشد 2210 درصدی داشته است

  برگزاری تمایشگاه دستاوردهای دولت در استان  تاریخ: 6/6/1390
در روز شنبه مورخ 5/6/90 نمایشگاه دستاوردهای دولت در محل دائمی نمایشگاه همدان برگزار شد.این نمایشگاه به مدت 4 روز از ساعت 17 الی 22 در محل دائمی نمایشگاهها برای بازدید عموم آزاد است.

  Orange ارمنستان به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست  تاریخ: 6/6/1390
با انعقاد قرارداد بین همراه اول و اپراتور Orangeارمنستان، اولین اپراتور ارمنی به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست.


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85


10076287 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net