پیام نوروزی مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس نظری پویا  تاریخ: 28/12/1389
یکی از رازهای وجودی انسان این است که خود او نمی داند تا چه اندازه توانمندی و زمینه برای تلاش و کوشش مضاعف دارد و در شرایط عادی از آن غافل است.افراد تنها درصد پایینی از توان خود را به کار می گیرند و فکر می کنند بیشتر از این توان ندارند و این در حالی است که اگر با تدبیر و دوراندیشی و عزم بالا و توکل به خدا اقدام نمایند تلاش آنها چندین برابر خواهد شد

  ثبت نام اینترنتی انتخاب شماره تلفن گلچین اعتباری و دائمی همراه اول  تاریخ: 23/12/1389
با توجه به فراهم شدن امکانات ثبت نام سیم کارت شماره گلچین به صورت اینترنتی بدینوسیله نحوه ثبت نام مربوطه جهت هم استانیهای عزیز به شرح ذیل می باشد:

  شرکت مخابرات استان همدان جزو 4دستگاه برتر خدمات رسانی در همایش مسکن مهرشد  تاریخ: 18/12/1389
در مراسمی که در استانداری همدان تحت عنوان همایش خدمات رسانی مسکن مهر برگزار شد شرکت مخابرات استان همدان جزو 4دستگاه برتر خدمات رسانی در همایش مسکن مهر از سوی استاندار محترم همدان جناب آقای مهندس پیریایی معرفی شد و لوح تقدیر به مدیریت محترم عامل شرکت مخابرات استان مهندس نظری پویا اعطا گردید

  لیست اسامی 100 نفر از برگزیدگان مشترک ADSL Pri Paid که تاکنون ثبت نام وراه اندازی شده  تاریخ: 16/12/1389
ترانیان مدیر دفتر مدیر عامل وروابط عمومی اعلام کرد که تعداد 100 نفر به قید قرعه از میان کلیه مشترکین ADSL PriPaid انتخاب شده وجایزه آنها یک عدد سیم کارت اعتباری همراه اول می باشد

  لیست اسامی 50 نفر از برگزیدگان مشترک ADSL Post Paid که تاکنون ثبت نام وراه اندازی شده  تاریخ: 16/12/1389
ترانیان مدیر دفتر مدیر عامل وروابط عمومی اعلام کرد که تعداد 50 نفر به قید قرعه از میان کلیه مشترکین ADSL Post Paid انتخاب شده وجایزه آنها یک عدد سیم کارت اعتباری همراه اول می باشد


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85


10083022 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net