+ معرفی
 - تاریخچه مخابرات استان
- اساسنامه
+ نیروی انسانی
 - چارت سازمانی
- معرفی مدیران ارشد

- پیاده سازی مدیریت کیفیت

+ دیتا
 - تعرفه
- خدمات دیتا
- مصوبه شماره177 سازمان تنظیم مقررات (SLAمشتریان)

+ تلفن همراه
 - خدمات تلفن همراه
- مسائل حقوقی تلفن همراه
- تعرفه های تلفن همراه
- توصیه های مهم به مشترکین
- نشانی امور مشترکین تلفن همراه
- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
- لیست دفاتر خدماتی استان

+ تلفن ثابت
 - خدمات تلفن ثابت
- توصیه های مخابراتی
+ وضعیت مخابرات استان
 - شهرستان همدان
- شهرستان ملایر
- شهرستان تویسرکان
- شهرستان اسدآباد
- شهرستان بهار
- شهرستان کبودرآهنگ
- شهرستان رزن

- تعرفه های جدید ارائه خدمات
+ نحوه واگذاری کدهای سه رقمی
 - آئین نامه واگذاری کدهای خدماتی
- دستورالعمل اجرایی و فرم های مربوطه

- لیست دفاتر خدمات ارتباطی استان

+ روابط عمومی
 - معرفی روابط عمومی
- اقدامات روابط عمومی
- همدان افتخار ارتباطان کشور

- آموزش و تحقیقات
+ راهنمای تلفن 118
 - اطلاعات 118

+ دیگر سایت ها
 - سایت های مخابراتی
- سایت های غیر مخابراتی

+ تماس با مدیران ارشد
 - تماس با مدیران ستادی
- تماس با روسای ادارت تابعه استان

- ویدئو کنفرانس
+ اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد
 - واحد ارزیابی عملکرد
- واحد بازرسی
- واحد پاسخ گویی به شکایات
- تماس با اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد

+ گردش کاری ادارات و واحدها
 - اداره حقوقی
- نگهداری ارتباط دیتا
- اداری و تدارکاتی
- واحد قراردادها
- واحد خرید
- MDF
- نگهداری نیرو مخابرات مرکز استان
- وحد امور مشترکین
- واحد امور مشترکین دیتا
- واحد پرداخت ها
- روابط عمومی
- واحد شبکه هوایی
- آبونمان مرکزی استان
- بایگانی حسابداری
- واحد دریافت ها
- بازنشستگان
+ ارتباطات سیار
 - B.S.S
- بهینه سازی
- N.S.S

- نگهداری سوئیچ شهری

+ خدمات اینترنتی
 - خدمات الکترونیک

- پیشنهادات
- شکایات
- مقالات
- گالری تصاویر
- نظرسنجی عمومی
- کمیته انرژی
+ بخشنامه ها
 

- ستاد اقامه نماز
- شهدای مخابرات
- مناقصه ها /مزایده ها
- شسکام
- فرم ها
- تماس با ما


10076292 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net