مراجعه کننده محترم با کلیک بر روی آدرسهای آبی رنگ می توانید بامدیران ارشد  مخابرات منطقه  همدان ارتباط برقرار نمائید . پاسخ شما در اولین فرصت ارسال خواهد شد .

با تشکر روابط عمومی    

پست الکترونیک

تلفن

سمت

38272222

مدیر منطقه همدان

 a-jafari@tch.ir

38271000

مشاورمدیریت

moeini@tch.ir

38275551

مدیریت توسعه و مهندسی

m-n-taheri@tch.ir

38275500

معاونت شبکه

b_kholosi@tch.ir

مدیر تجاری

g-baigi@tch.ir

38274646

مدیریت مالی و اقتصادی

shirazi@tch.ir رئیس اداره بازاریابی وفروش  

masoudiyan@tch.ir

38272020

مدیردفتر مدیریت

mrahbar@tch.ir

38275599

مدیرمخابرات مرکز استان

hassanpour@tch.ir

38273777
38271235

 رئیس اداره روابط عمومی  

herasat-m-h@tch.ir

38271659

 رئیس اداره حرا ست

 bazresi@tch.ir

38271600

 رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

 dabir@tch.ir

38271225

دبیر خانه

z-katiraei@tch.ir

38277020

ارتباطات سیار

j-radpoor@tch.ir

34245454

ارتباطات دیتا


10132556 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net