تعرفه  سرویسهای جدید دائمی اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات همدان  1392.12.25

 

نام سرویس

محدوده ترافیک

ماهیانه (مگابایت)

هزینه ثابت ماهیانه

(ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه تا سقف 5 گیگابایت در هرماه به ازاءهر

گیگابایت

 (ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه بیشتراز 5  تا 10گیگابایت درهرماه به ازاءهر گیگابایت

(ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه بیشتراز 10گیگابایت درهرماه به ازاءهر گیگابایت

(ریال ))

64C12-3G

3072

85000

36000

26000

16000

128C12-3G

3072

90000

36000

26000

16000

128C12-5G

5120

110000

36000

26000

16000

256C12-3G

3072

110000

36000

26000

16000

256C12-5G

5120

130000

36000

26000

16000

512C12-3G

3072

125000

36000

26000

16000

512C12-5G

5120

155000

36000

26000

16000

1024C12-0G

0

75000

36000

26000

16000

1024C12-3G

3072

140000

36000

26000

16000

1024C12-5G

5120

175000

36000

26000

16000

1024C12-8G

8192

275000

36000

26000

16000

2048C12-0G

0

120000

36000

26000

16000

2048C12-3G

3072

175000

36000

26000

16000

2048C12-5G

5120

215000

36000

26000

16000

2048C12-8G

8192

310000

36000

26000

16000

2048 ip-kbs-5G

5120

265000

36000

26000

16000


تعرفه سرویسهای جدید اعنباری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات همدان1392.12.25
سرویسهای سه ماهه
 

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

ترافیک دوره (گیگابایت )

هزینه اشتراک

(ریال )

128 P03-09

128k

9

270000

256 P03-09

256k

9

330000

512 P03-09

512k

9

375000

1024 P03-09

1024k

9

420000

2048 P03-09

2048k

9

525000

سرویسهای شش ماهه
 

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

ترافیک دوره (گیگابایت )

هزینه اشتراک

(ریال )

128 P06-18

128k

18

540000

256 P06-18

256k

18

660000

512-P06-18

512k

18

750000

1024-P06-18

1024k

18

840000

2048-P0618

2048K

18

1050000

تعرفه جدید اینترانت شرکت مخابرات استان همدان 1392.12.25

 

نام سرویس

محدوده ترافیک

ماهیانه (گیگابایت)

هزینه ثابت ماهیانه

(ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه تا سقف 3 گیگابایت در هرماه (ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه بیشتراز 3گیگابایت درهرماه

(ریال )

512P-IN-2G

2

110000

15000

10000

1024P-IN-2G

2

130000

15000

10000

2048P-IN-2G

2

170000

15000

10000

نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

   

 تعداد بازدیدکنندکان : 4257452

   

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان

دورنگار :8271941-0811