تعرفه  سرویسهای جدید دائمی(postpaid) اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات همدان  1393.07.26

 
 

نام سرویس

محدوده ترافیک

ماهیانه (مگابایت)

هزینه ثابت ماهیانه

(ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه تا سقف 5 گیگابایت در هرماه به ازاءهر

گیگابایت

 (ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه بیشتراز 5  تا 10گیگابایت درهرماه به ازاءهر گیگابایت

(ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه بیشتراز 10گیگابایت درهرماه به ازاءهر گیگابایت

(ریال ))

128C12-3G

3072

90000

36000

26000

16000

128C12-5G

5120

110000

36000

26000

16000

256C12-3G

3072

110000

36000

26000

16000

256C12-5G

5120

130000

36000

26000

16000

512C12-3G

3072

125000

36000

26000

16000

512C12-5G

5120

155000

36000

26000

16000

1024C12-3G

3072

140000

36000

26000

16000

1024C12-5G

5120

175000

36000

26000

16000

1024C12-8G

8192

275000

36000

26000

16000

2048C12-3G

3072

175000

36000

26000

16000

2048C12-5G

5120

215000

36000

26000

16000

2048C12-8G

8192

310000

36000

26000

16000


تعرفه سرویسهای جدید اعنباری(prepaid) اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات همدان1393.07.26
سرویسهای سه ماهه
 
 

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

ترافیک دوره (گیگابایت )

هزینه اشتراک

(ریال )

ملاحظات

128 P03-09

128k

9

270000

 

256 P03-09

256k

9

330000

 

512 P03-09

512k

9

375000

 

1024 P03-09

1024k

9

420000

 

2048 P03-09

2048k

9

525000

 

بسته های فوق فاقد دانلود رایگان شبانه میباشند
 

سرویسهای شش ماهه
 

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

ترافیک دوره (گیگابایت )

هزینه اشتراک

(ریال )

ملاحظات

128 P06-18

128k

18

540000

 

256 P06-18

256k

18

660000

 

512-P06-18

512k

18

750000

 

1024-P06-18

1024k

18

840000

 

2048-P0618

2048K

18

1050000

 


بسته های فوق دارای دانلود رایگان شبانه میباشند
 


5761205 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net