تعرفه    ADSL    POSTPAIDیکساله کمپین ماههای زرین  استان همدان

از تاریخ 20/07/94

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک ماهیانه

(گیگابایت)

هزینه ثابت ماهیانه

(ریال )

ملاحظات

1

1024R12-8G

1M

5+3)G)

155000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ، دارای 3G ترافیک رایگان

2

2048R12-6G

2M

3+3)G)

140000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ، دارای 3G ترافیک رایگان

3

2048R12-8G

2M

5+3)G)

175000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ، دارای 3G ترافیک رایگان

4

5120R12-6G

Up to 5M

3+3)G)

175000

قرارداد یکساله فاقد دانلود شبانه رایگان، دارای 3G ترافیک رایگان

5

5120R12-8G

Up to 5M

5+3)G)

230000

قرارداد یکساله فاقد دانلود شبانه رایگان، دارای 3G ترافیک رایگان

توضیحات: هزینه ترافیک مازاد مصرفی طبق روال قبل محاسبه میگردد.

سرویس های ردیف 4 ، 5 فاقد دانلود شبانه رایگان می باشند.

هزینه ترافیک مازاد مصرفی شبانه به ازاری هر گیگابایت 16000 ریال محاسبه می گردد.

تاریخ اختتامیه کمپین متعاقبا" از طرف حوزه تجاری اعلام می گردد.

 

تعرفه    ADSL    PREPAIDیکساله کمپین ماههای زرین  استان همدان

ا ز تاریخ 20/07/94

ردیف

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

محدوده ترافیک سالیانه

(گیگابایت)

هزینه ثابت سالیانه

(ریال )

ملاحظات

1

1024PR12-12G

1M

12G

636000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح

2

2048PR12-12G

2M

12G

816000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح

تعرفه   ADSL    PREPAIDیکساله کمپین ماههای زرین ( دارای  یک خط تلفن ثابت با  هزینه اتصال رایگان)

3

1024PR12-60G

1M

60G

1860000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ، دارای  یک خط تلفن ثابت با هزینه اتصال رایگان

4

2048PR12-36G

2M

36G

1680000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ، دارای  یک خط تلفن ثابت  با  هزینه اتصال رایگان

5

2048PR12-60G

2M

60G

2100000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ، دارای  یک خط تلفن ثابت با  هزینه اتصال رایگان

6

5120PR12-36G

Up to 5M

36G

2100000

قرارداد یکساله فاقد دانلود شبانه رایگان، دارای  یک خط تلفن ثابت با  هزینه اتصال رایگان

7

5120PR12-60G

Up to 5M

60G

2760000

قرارداد یکساله فاقد دانلود شبانه رایگان، دارای  یک خط تلفن ثابت با  هزینه اتصال رایگان

تعرفه   ADSL    PREPAIDیکساله کمپین ماههای زرین ( دارای  3 گیگابایت ترافیک ماهانه رایگان)

8

1024PR12-96G

1M

60+36)G)

1860000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ، دارای  3 گیگابایت ترافیک ماهانه رایگان

9

2048PR12-72G

2M

36+36)G)

1680000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ،   دارای  3 گیگابایت ترافیک ماهانه رایگان

10

2048PR12-96G

2M

60+36)G)

2100000

قرارداد یکساله دارای دانلود شبانه رایگان  تا 8 گیگابایت از 1شب تا 7 صبح ،   دارای  3 گیگابایت ترافیک ماهانه رایگان

11

5120PR12-72G

Up to 5M

36+36)G)

2100000

قرارداد یکساله فاقد دانلود شبانه رایگان،   دارای  3 گیگابایت ترافیک ماهانه رایگان

12

5120PR12-96G

Up to 5M

60+36)G)

2760000

قرارداد یکساله فاقد دانلود شبانه رایگان، دارای  3 گیگابایت ترافیک ماهانه رایگان

توضیحات: هزینه ترافیک مازاد مصرفی طبق روال قبل محاسبه میگردد.

سرویس های ردیف 6 ، 7 ، 11و12 فاقد دانلود شبانه رایگان می باشند.

هزینه ترافیک مازاد مصرفی شبانه به ازاری هر گیگابایت 16000 ریال محاسبه می گردد.

تاریخ اختتامیه کمپین متعاقبا" از طرف حوزه تجاری اعلام می گردد.

 
 
  تعرفه  سرویسهای جدید دائمی(postpaid) اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات همدان  1393.07.26
 
 

نام سرویس

محدوده ترافیک

ماهیانه (مگابایت)

هزینه ثابت ماهیانه

(ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه تا سقف 5 گیگابایت در هرماه به ازاءهر

گیگابایت

 (ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه بیشتراز 5  تا 10گیگابایت درهرماه به ازاءهر گیگابایت

(ریال )

هزینه ترافیک مصرفی اضافه بیشتراز 10گیگابایت درهرماه به ازاءهر گیگابایت

(ریال ))

128C12-3G

3072

90000

36000

26000

16000

128C12-5G

5120

110000

36000

26000

16000

256C12-3G

3072

110000

36000

26000

16000

256C12-5G

5120

130000

36000

26000

16000

512C12-3G

3072

125000

36000

26000

16000

512C12-5G

5120

155000

36000

26000

16000

1024C12-3G

3072

140000

36000

26000

16000

1024C12-5G

5120

175000

36000

26000

16000

1024C12-8G

8192

275000

36000

26000

16000

2048C12-3G

3072

175000

36000

26000

16000

2048C12-5G

5120

215000

36000

26000

16000

2048C12-8G

8192

310000

36000

26000

16000


تعرفه سرویسهای جدید اعنباری(prepaid) اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات همدان1393.07.26
سرویسهای سه ماهه
 
 

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

ترافیک دوره (گیگابایت )

هزینه اشتراک

(ریال )

ملاحظات

128 P03-09

128k

9

270000

 

256 P03-09

256k

9

330000

 

512 P03-09

512k

9

375000

 

1024 P03-09

1024k

9

420000

 

2048 P03-09

2048k

9

525000

 

بسته های فوق فاقد دانلود رایگان شبانه میباشند
 

سرویسهای شش ماهه
 

نام سرویس

سرعت ارسال ودریافت

ترافیک دوره (گیگابایت )

هزینه اشتراک

(ریال )

ملاحظات

128 P06-18

128k

18

540000

 

256 P06-18

256k

18

660000

 

512-P06-18

512k

18

750000

 

1024-P06-18

1024k

18

840000

 

2048-P0618

2048K

18

1050000

 


بسته های فوق دارای دانلود رایگان شبانه میباشند
 


7010352 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net