اینترنت پرسرعت (ADSL)

فناوری جدیدی است که بهترین و بیشترین سرعت را بدون نیاز به تدارک زیر ساخت های جدید ممکن ساخته و از لحاظ هزینه مقرون به صرفه است زیرا نیاز به هزینه کابل کشی مجدد ندارد.

نصب یک سخت افزار در داخل پست مخابراتی هر منطقه و نصب سخت افزار دیگری در محل استفاده کننده، ارتباط را از طریق سیسم تلفن قبلی مشترک برقرار می سازد، بدون اینکه اختلالی در ارتباطات تلفنی بوجود آید. در صورتی که مودم همیشه به خط متصل باشد، ارتباط با اینترنت همیشه برقرا خواهد بود در عین حال این کار برای مکالمه های تلفنی مشکلی پیش نمی آورد.

  • - برای دریافت سرویس ADSL حضور مالک تلفن با در دست داشتن مدارک ذیل به مرکز مخابراتی مربوط الزامیست. ارائه سرویس منوط به وجود امکانات فنی مرکز است.
  • - شناسنامه یا کارت ملی و کپی آن
  • - آخرین قبض پرداختی تلفن
  • - در صورت وجود هرگونه ایراد در سرویس ADSL مخابرات با شماره (2020)، تماس بگیرید

تعرفه های ADSLمخابرات


10147409 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net