سامانه رایگان پرداخت غیر حضوری 2000 

 درراستای توسعه پرداخت الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و بدنبال پیاده سازی سیستم جامع امورمشترکین در استان و عدم تردد مشترکان تلفن ثابت به مراکز مخابراتی و بانکها جهت دریافت  صورتحساب ، قبوض المثنی و نیز پرداخت وجوه قبض با استفاده از سیستم تلفنی 2000 مشترکان
می توانند .
Online

1- پس از پرداخت شما تلفن وصل خواهد شد و نیاز به تأییدیه قبوض در دفاتر نیست.

2- مبلغ پرداختی شما پس از پرداخت مستقیماً در حساب متمرکز مخابرات قرار گرفته و بدهی شما پس از آن صفر می گردد و بصورت آن لاین در سیستم جامع کلیه مراکز قرار می گیرد.

3- در پرداخت احتیاج به شناسه قبض و شناسه پرداخت نسیت بلکه توسط خود سیستم از سیستم جامع مخابرات گرفته شده و به شما اعلام بدهی خواهد نمود.

 توجه: فعال کردن رمز دوم از طریق دستگاههای خود پرداز (ATM) متعدد است و این رمز فقط برای اینگونه پرداختها و نیز پرداخت اینترنتی قبوض فعال می شود .

- پس از پرداخت شماره رهگیری به مشترک اعلام می شود بدهی و یا هر گونه مشکل در
دوره های بعدی می توان با استفاده از این شماره موضوع را پیگیری کرد.

 


10147702 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net