مشتریان اینترنت مخابرات می توانند انواع فیلمها و سریالهای ایرانی و خارجی را در پرتال این شرکت (بخش تماشا) دانلود کنند . 

 
https://www.tci.ir/index.html#!/main/movie.welcome 

مشتریان مخابرات در پنل مدیریتی خود به آدرس ADSL.TCI.IR سه آیتم ترافیک داخلی ، ترافیک بین الملل و مخابرات ایران را می بینند که میزان مصرف خودرا می توانند در ملاقات سایتهای داخلی و خارجی و مخابرات ایران چک کنند. 
تعرفه ترافیک بازدید از سایتهای داخلی اینترنت نسبت به سایتهای خارجی  50 درصد کاهش پیدا کرده است
 


8355714 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان شرکت مخابرات استان همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net